Mødeindkaldelse 2002

Lørdag den 2. marts 2002 kl. 14:00
Gørlev Hallens cafeteria, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2001
  • Forureningssagen v/E.Karlshøj og Eigil Hansen
  • Eventuel kontingentforhøjelse (forslag 500,-)
  • Planer for 2002
  • Valg til bestyrelsen
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

Som sædvanlig er kontoen tom, og derfor må alle selv betale for kaffe/te og kage. Det er ca. kr. 40,00 pr person. Må kagen være bedre denne gang! Tilmelding senest fredag den 22. februar 2002.

Alle er velkomne til at komme forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.02.2002.

Tilmelding kan ske på telefon: 3647 1318 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: C. Bygballe/P. Bødker, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.