Mødeindkaldelse 2006

Lørdag den 18. marts 2006 kl. 14:00
Gørlev Hallens cafeteria, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2005
  • Valg til bestyrelsen
  • Planer for 2006, herunder fastsættelse af kontingent
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

Der serveres den sædvanlige kaffe/te og kage til kr. 48 pr. person. Tilmelding senest fredag den 10. marts 2006.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 4.marts 2006.

Tilmelding kan ske på telefon 2028 1318 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.