Mødeindkaldelse 2009

Lørdag den 28. marts 2009 kl. 14:00

SVALLERUP FORSAMLINGSHUS, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2008
  • Valg til bestyrelsen
  • Planer for 2009, herunder fastsættelse af kontingent
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

Der serveres en bid brød samt kaffe/the. Traktementet i år er på vejlaugets regning, grundet den store kassebeholdning. Tilmelding senest fredag den 20. marts 2009.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2009.

Tilmelding kan ske på telefon 20 28 13 18 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.