Mødeindkaldelse 2011

Lørdag den 2. april 2011 kl. 10:00
SVALLERUP FORSAMLINGSHUS, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2010
  • Valg til bestyrelsen
  • Planer for 2011
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest lørdag den 19. marts 2011. Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. marts 2011.

Bestyrelsen er allerede nu fremkommet med et forslag til ændring af vedtægterne, der er medsendt dette nyhedsbrev som bilag.

Tilmelding kan ske på telefon 24 63 69 39 eller på e-mail adresse: ljg@pc.dk eller skriftligt til: Lise Jensen Grand, Lindevej 3, Bjerge Strand 4480 St. Fuglede.