Mødeindkaldelse 2013

Lørdag den 13. april 2013 kl. 10:00
SVALLERUP FORSAMLINGSHUS, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2012
  • Valg til bestyrelsen
  • Planer for 2013
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the som i år atter vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest fredag den 05. april 2013.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. april 2013.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: charlottebygballe@gmail.com eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.