Mødeindkaldelse 2018

Lørdag den 21. april 2018 kl. 10:00
Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2017 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen (på valg er næstformand og et bestyrelsesmedlem)
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the som vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest lørdag den 14. april 2018.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 14. april 2018.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: c_bygballe@vestervv.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.