Mødeindkaldelse 2021

Lørdag den 14. maj 2021 kl. 12:00
Hos Leif & Gitte
Tremandsmarken12, 4480 St.Fuglede

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2020 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen (på valg er formand og et bestyrelsesmedlem)
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the som vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest lørdag den 7. maj 2021.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 7. maj 2021.

Tilmelding kan ske på telefon 52 39 13 18 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: c_bygballe@vestervv.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.