Mødeindkaldelse 2023

Fredag den 19. maj 2023 kl. 12:00 På Fællesarealet ved stranden

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2022 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen – på valg er:
   • Kasserer (ønsker ikke genvalg),
   • 1 bestyrelsesmedlem (ønsker ikke genvalg)
   • 1 suppleant
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på frokost, som vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest fredag den 1. maj 2023.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 1. maj 2023.

Tilmelding kan ske på telefon til formanden 21 72 48 75 (bedst mellem 18-20) eller på e-mail adresse:hjn.denmark@gmail.com