Mødeindkaldelse 2024

Generalforsamling

Fredag den 10. maj kl. 12:00 i haven, Tremandsmarken 20

Dagsorden til mødet:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Formandens beretning til godkendelse
 • Årsregnskab 2023 til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
 • Indkommende forslag
 • Valg til bestyrelsen – på valg er:
  • næstformand
  • 1 bestyrelsesmedlem
  • 1 suppleant vælges hvert år
 • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på frokost, som vil blive betalt af vejlaugets kasse.

Der udsendes nærmere oplysning om tilmelding til generalforsamling og frokost

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 26. april 2024. Send eventuelle forslag til formanden på mail: hjn.denmark@gmail.com

Bestyrelsens medlemmer er før generalforsamlingen:
Formand Hans Jørgen Nielsen (på valg i 2025)
Næstformand Claus Stoltenberg (på valg i 2024)
Kasserer Peter Schmitz (på valg i 2027)
Chris Jensen (på valg i 2024)
Mathilde Ilsøe (på valg i 2025)
Suppleant Henrik Albinussen (vælges for 1 år af gangen)