Nyhedsbrev 2010

Året som gik…

Endnu et år er nu afsluttet, og for Vejlauget blev det et forholdsvis roligt år.

Der er stadig problemer med vand hos nogle enkelte medlemmer, specielt hos familien Valkær på Lindevej 6, hvor vandet piblede op ved deres udhus. Valkær har sørget for at drænene fra deres grund og videre over Søren og Lise Lind Sørensen, Mosevænget 3 blev spulet igennem. Samtidig blev der etableret nye dræn fra Valkær under Lindevej som blev forbundet med brønden på den anden side af vejen. Det skulle nu virke. Sidst har Jacob og Karina Winther på den anden side af Lindevej i nr. 7 haft store vandproblemer og har pt. udbedt sig et tilbud på etablering af ny drænføring.

Så altså har vi stadig problemer med overfladevandet, og vi skal i den forbindelse henstille til de enkelte grundejere at checke om deres drænføringer fungere og gør de ikke det, må de reetableres. Vejlauget betaler for evt. ny rørføring under fællesvejene.

Vejdagen var – som vanen tro – hyggelig, hvor mange mødte op, hjalp til, hyggede sig og fik en god sludder. Det var ikke det helt store der skulle udbedres, men de steder hvor vejene trængte, fik de et godt lag.

Vejret var dejligt og Gittes nye tiltag med røde pølser med KB-løg og kartoffelsalat til må siges, at være et kæmpe hit, som absolut kræver en gentagelse til dette års vejdag. Tusinde tak til Leif og Gitte for denne dejlige forplejning og for at altid at lægge matrikel til på vores fælles vejdag. Også igen tak til de som sponserede øl og vand til alle.

Eigil og hans barnebarn Miclas har efterfølgende været oppe hos Martin og hente materiale, og fyldt huller op. Tak til dem.

Mht. udstykningen af sommerhusområdet så er der NYT i sagen. Kommunen har ikke helt opgivet planerne om udstykning. Kommunes skrivelse kan ses på vor hjemmeside under punktet nyheder.

Planer for 2010..

Vejdagen bliver den 14. maj 2010 med start kl. 10:00.

Vi opfordrer i den forbindelse medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger. Det er ikke lige altid at vi har tid til at få gået alle vejene igennem.

Læs eventuelt mere her……


 

Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug