Nyhedsbrev 2018

Året som gik…

Her ved indgangen til det nye år – 2018 – falder det naturligt at tage et kig tilbage på året, som netop er passeret, set fra vejlauget side.

Normalt plejer vi at kunne sige, at vejret her i sommerhusområdet er anderledes bedre end resten af landet, men det gør sig næppe gældende for 2017. Koldt, vådt og blæsende er vel de mest beskrivende ord man kan sætte på vejret i året som gik, men vi er overbevist om, at det bliver bedre i det nye år.
Specielt efteråret og starten på vinteren har været ekstra våd, hvilket også har kunnet ses på veje og mærkes i haverne. Dog ser det ud til at vores dræn har kunnet stå imod disse mængder af vand.

På trods af løbende reparationer af huller/spor i vejene (tak til Eigil m.fl.) trænger flere veje nok til en ekstra kærlig hånd her i det nye år. Indsatsen på blandt andet Rønnevej sidste år, ser ud til at have været forgæves, da der atter er opstået huller.

På trods af dette spildte arbejde, forløb vejdagen helt efter planen og – som sædvanligt – under særdeles hyggelige forhold.
Igen dette år, var Gitte & Leif søde at stille deres have til rådighed for indtagelse af pølser, brød og kartoffelsalat – ligesom der var ”fremtryllet” et par kager som supplement til kaffen.

Blot et par dage efter vejdagen, havde Peter Bilenberg og Mogens konstrueret en meget flot trappe ved overgangen mellem Mosevænget og Tjørnevænget. En stor tak til dem.

Fra den kommunale side, mener vi ikke at der – med sommerhusejernes øjne – er meget nyt at berette, og bortset fra en opfordring til underskrifts indsamling fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, er der heller ikke meget at fortælle om kystnære vindmøller anno 2017.

Projektet omkring fibernet i sommerhusområderne startet af Gørlev og omegns Lokalråd, bliver næppe aktuelt i vores regi grundet manglende tilmeldinger.

I november blev vi desværre nødt til at ændre i bestyrelsens sammensætning, da et bestyrelsesmedlem blev ramt af sygdom. Vi ønsker god bedring og takker for indsatsen i vejlaugets arbejde.

Planer for 2018

Vejdagen bliver fredag den 11. maj 2018 med start kl. 9:00. Et godt bud på aktiviteterne denne dag, er nok at få vedligeholdt Tremandsmarken og stikveje, oprydning på stranden og gennemsyn af brønde.

Da planerne ikke er fastlagt endnu, opfordres medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug