Regnskab 2003

Godkendt på mødet den 6. marts 2004

Startbeholdning (01.01.2003) 2.919,12
 • Kasse
 • 8,00
 • Giro
 • 2.911,12
  Indtægter 28.000,00
 • kontingentindbetalinger 2003
 • 28.000,00
  Udgifter -21.547,49
 • Administration 1)
 • -877,74
 • Projekt Tremandsmarken
 • -19.994,45
 • Forplejning på vejdag
 • -408,30
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -267,00
  Resultat 6.452,51
  Slutbeholdning (pr 31.12.2003) 9.371,63
 • Kasse
 • 233,50
 • Giro
 • 9.138,13

  1) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.