Regnskab 2004

Godkendt på mødet den 12. marts 2005

Startbeholdning (01.01.2004) 9.371,63
 • Kasse
 • 233,50
 • Giro
 • 9.138,13
  Indtægter 28.000,00
 • kontingentindbetalinger 2004
 • 28.000,00
  Udgifter -33.775,87
 • Administration 1)
 • -1.327,77
 • Projekt Tremandsmarken
 • -32.046,10
 • Forplejning på vejdag
 • -127,00
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -275,00
  Resultat -5.775,87
  Slutbeholdning (pr 31.12.2004) 3.595,76
 • Kasse
 • 314,25
 • Giro
 • 3.281,51

  1) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.