Regnskab 2009

Godkendt på mødet den 1. april 2010

Startbeholdning (01.01.2009) 16.253,66
 • Kasse
 • 1.142,00
 • Bank
 • 15.111,66
  Indtægter 22.900,00
 • Kontingent 56/57 á 400 *)
 • 22.800,00
 • Sponsorater
 • 100,00
  Udgifter -14.058,17
  Administration i alt -2.506,82
 • Frimærker og kuverter
 • -737,30
 • Gebyrer
 • -320,00
 • trykning girokort
 • 0,00
 • Renter
 • 4,73
 • Forbrugsstoffer (papir, toner m.v.)
 • -304,25
 • Svallerup Forsamlingshus
 • -1.150,00
  VejDagen i alt -11.236,35
 • Faktura 2263 fra Bjerge Vognmandsforr.
 • -10.145,85
 • Forplejning
 • -1.090,50
  Andet i alt -315,00
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -315,00
  Resultat 8.841,83
  Slutbeholdning (pr 31.12.2009) 25.095,49
 • Kasse
 • 599,75
 • Bank
 • 24.495,74