Regnskab 2010

Godkendt på mødet den 2. april 2011

Startbeholdning (01.01.2010) 25.095,49
 • Kasse
 • 599,75
 • Bank
 • 24.495,74
  Indtægter 22.700,00
 • Kontingent 56 a 400,-
 • 22.400,00
 • Sponsorater
 • 300,00
  Udgifter -31.120.83
  Administration i alt -2.981,75
 • Frimærker og kuverter
 • -732,50
 • Gebyrer
 • -300,00
 • Renter
 • 0,00
 • Forbrugsstoffer (papir, toner m.v.)
 • 0,00
 • Svallerup Forsamlingshus
 • -1.738,00
  VejDagen i alt -25.254,08
 • Faktura 2622 fra Bjerge Vognmandsforr.
 • -19.224,13
 • Faktura 2656, efterreparationer 15.06.2010
 • -2.057,18
 • Faktura 2906, efterreparationer 11.11.2010
 • -2.434,00
 • Forplejning
 • -1.838,77
  Andet i alt -2.585,00
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -315,00
 • Dræn under Lindevej 7 (Fakt. 2010185)
 • -2.163,00
 • Gave til Eigils 70-års fødselsdag
 • -107,00
  Resultat -8.420,83
  Slutbeholdning (pr 31.12.2010) 16.674,66
 • Kasse
 • 2.122,75
 • Bank
 • 14.551,91