Regnskab 2011

Godkendt på mødet den 14. april 2012

Startbeholdning (01.01.2011) 16.674,66
 • Kasse
 • 2.122,75
 • Bank
 • 14.551,91
  Indtægter 37.500,00
 • Kontingent 55 a 500,-
 • 27.500,00
 • Udlæg bestyrelsen
 • 10.000,00
  Udgifter -51.898,85
  Administration i alt -1.952,00
 • Frimærker og kuverter
 • -787,50
 • Gebyrer
 • -300,00
 • Forbrugsstoffer (2010/2011)
 • -864,50
  Vedligehold af vejene i alt -46.078,10
 • Faktura 3062 fra Bjerge Vognmandsforr.
 • -4.547,90
 • Faktura 2011078, Niels Kæmpe
 • -2.985,75
 • Faktura 3159 fra Bjerge Vognmandsforr.
 • -35.972,45
 • Snerydning 2010/2011
 • -2.572,00
  Andet i alt -3.868,75
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -315,00
 • Svallerups Forsamlingshus – Generalforsamling
 • -1.874,00
 • Forplejning på vejdagen
 • -1.679,75
  Resultat -14.398,85
  Slutbeholdning (pr 31.12.2011) 2.275,81
 • Kasse
 • 1.478,50
 • Bank
 • 797,31