Regnskab 2017

Godkendt på generalforsamling den 21. april 2018

Startbeholdning (01-01-2017) 9.520,67
 • Kasse
 • 1.963,50
 • Bank
 • 7.557,17
  Indtægter 27.900,00
 • Indtægter – Kontingent (55 af 56 = 98%)
 • 27.500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 400,00
  Udgifter -15.371,30
  Administration i alt -573,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Gebyrer
 • -300,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -273,00
  Vedligehold af vejene i alt -9.080,25
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -9.080,25
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -5.718,05
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • -100,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • -2.721,05
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -1.617,00
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat 12.528,70
  Slutbeholdning (31.12.2017) 22.049,37
 • Kasse
 • 620,00
 • Bank
 • 21.429,37