Regnskab 2019

Godkendt på generalforsamling den 15. august 2020

Startbeholdning (01-01-2019) 20.697,24
 • Kasse
 • 51,00
 • Bank
 • 20.646,24
  Indtægter     16.000,00
 • Indtægter – Kontingent (53,33 af 57 = 94%)
 •   16.000,00
 • Indtægter – Diverse
 •   0,00
  Udgifter     -9.525,32
  Administration i alt   -578,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Gebyrer
 • -300,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -278,00
  Vedligehold af vejene i alt   -3.034,63
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -3.034,63
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt   -5.912,69
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • -2.720,79
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -1.911,90
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat     6.474,68
  Slutbeholdning (31.12.2019)     27.171,92
 • Kasse
 •   401,00
 • Bank
 •   26.770,92