Regnskab 2023

Godkendt på generalforsamling den 10. maj 2024

Startbeholdning (01-01-2023) 27.052,71
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 26.692,71
  Indtægter 31.800,00
 • Indtægter – Kontingent (63,00 af 55 = 115%)
 • 31.500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 300,00
  Udgifter -28.564,09
  Administration i alt -1.110,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Renter & Gebyrer
 • -462,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -648,00
  Vedligehold af vejene i alt -20.806,00
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -20.806,00
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -6.648,09
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • 0,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -2.931,55
 • Diverse – Hjertestarter
 • -2.393,75
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat 3.235,91
  Slutbeholdning (31.12.2023) 30.288,62
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 29.928,62