Kontingentindbetalinger 2016

Vejdagen er nu veloverstået og vi har modtaget faktura for materialer, maskintimer og forplejning.

Tilbage udestår nu bare at få betalt disse – og i den forbindelse opfordrer vi medlemmerne til lige “at tage det sidste ryk”.

På trods af en rykker mail 9.april mangler vi stadig 9 indbetaliner for at komme i hus, og en yderligere rykker mail er udsendt i dag.

Vi behøver vel næppe at understrege vigtigheden af din indbetaling, da det er den der ligger til grund for nuværende og fremtidige projekter omkring vedligeholdelse af de fællesveje, vi alle benytter.

Så en opfordring – få nu indbetalt så vi endnu en gang kan være stolte af et velfungerende vejlaug og en betalingsprocent på 100.

Venlig hilsen

VesterVangs Vejlaug

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *