Veloverstået Vejdag

Den 15. maj blev endnu en vejdag overstået, og hvis ikke det var den bedste i vejlaugets historie, så mener jeg at det var tæt på. Alle forhold var på plads. Rekord stor deltagelse, mere end det planlagte arbejde blev udført, god mad og drikke, en ekstraordinær generalforsamling og ikke mindst – rigtigt godt vejr.

Som det snart er tradition, blev vejdagen tyvstartet da materialer allerede var blevet lagt ud på Sandstien og Rønnevej, og det første læs knust asfalt allerede var tromlet inden mange medlemmer mødte op på det aftalte tidspunkt – kl. 10 – i krydset Tremandsmarken/Lindevej. Næste år skubbes det officielle starttidspunkt nok til kl 9 i stedet.

Erling fik hurtigt etableret og aktiveret strand- og brøndhold, resten kastede sig over Tremandsmarken, Sandstien og Rønnevej.

Lidt over middag var hovedparten af opgaverne udført, og der samledes til frokost hos Leif & Gitte. Da alle var blevet forsynet med pølser, øl og vand indledte Erling den indkaldte ekstraordinære generalforsamling med oplæsning af det indkomne forslag til ændring af vedtægterne, som hurtigt blev vedtaget. Hans Jørgen gennemgik herefter sine oplevelser af mødet omkring havvindmøller, afhold i Gørlev hallen tidligere. Endelig blev vores hjertestarter fremvist og testet til stor glæde for flere af medlemmerne.

Under eventuelt blev det bemærket at beplantningen fra Tremandsmarken og ned mod stranden havde forhindrende virkning såfremt et udrykningskøretøj skulle ned på stranden. Et hurtigt “task-force” kastede sig over denne opgave, så med motorsav og arbejdsvijle blev forhindringen fjernet. En herreløs gammel jolle blev også fjernet fra stranden i denne forbindelse.

Der er uploaded billeder fra vejdagen på hjemmesiden, for de der er interesserede.

Tilbage udestår så blot at opfordre medlemmerne til at vise hensyn og max køre 20 km/t på vores fine nye veje. Og så check lige om du har husket at betale dit kontingent – vi mangler stadig omkring 10 indbetalinger.

Stort tak til alle der har leveret en indsats til og på vejdagen.

Med venlig hilsen
Vestervang Vejlaug

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *