Nyhedsbrev 2002

Nu er året gået på hæld, og det er på tide med en status for år 2001, samt et blik på det år som ligger foran os.

Året som gik…

Vi havde igen i år et stort fremmøde til vores fælles vejdag. Humøret var højt, vejret var med os og vi overanstrengte os ikke. Igen i år var der sponsoreret vand og øl, som vi hermed takker for.

Vi havde – i samarbejdede med vognmand Jens Vagn – valgt, at lægge knust asfalt på det øverste stykke af Tremandsmarken. Længere nede af vejen blev der lagt et ordentligt lag stabil på, ud for nr. 10-12. Det var der, hvor vandet slog op sidste vinter.

Nu vil tiden så vise om det kan holde (indtil videre ser det rigtig godt ud).

Alle var begejstrede for resultatet og der blev udtrykt ønske om, at vi skulle få lagt et lag stabil på resten af Tremandsmarken når vi nu var i gang. Det viste sig dog at prisen vil ligge omkring 15.000, og vi i bestyrelsen vurderede, at det nok ville blive svært at inddrive så mange penge.

Gærdestien fik også lagt et lag genbrugsmateriale, som underlag. Der skal så til sommer lægges et finere lag stabil på. Så skal det nok blive pænt.

Sidst på året opstod der igen huller på det øverste stykke af Tremandsmarken, så vi valgte at bruge de sidste 800,- på girokontoen til at udbedre dette. Dette skete så i uge 42.

Status på vejenes tilstand…

Vi må konstatere, at belastningen på Tremandsmarken er stor med tilsvarende slitage. De andre veje omfattet af lauget ser langt bedre ud.

Stykket ved Vestervang (gården midt på Tremandsmarken), er meget smal og ligger dybt. De store biler har svært ved at passere. Formanden har talt med ejeren, som igen vil tale med Rud om at få fjernet noget af jorden ud til vejen. Kommunen oplyser at vejbredden på dette stykke skal være 3,77 m.

Forurening af mosen mv…

Som nogle måske ved, er der blevet udtaget prøver 3 steder i området. En ved udløbet i søen, en ved dræn under Mosevænget og endelig en prøve i brønd på Rud’s mark. Prøverne blev foretaget af Rovesta og viste stor forurening af vandet.

Prøverne blev så videregivet til Teknisk forvaltning i Gørlev kommune.

Grunden til disse prøver var, at vandet ved tilløbet til søen har skummet gult og ildelugtende og at de udsatte krebs og karper døde.

Vi har modtaget svar fra Gørlev Kommune vedr. dette. De betragter sagen som afsluttet og vil ikke foretage sig yderligere, idet der er tale om spildevand fra husholdningen.

Vi venter svar fra teknisk forvaltning om der i så fald kan være tale om udslip fra gylletank eller ensilage. Gørlev kommune har for kort tid siden, overgivet sagen til deres samarbejdspartner ROVESTA.

Dræn

Det ser ud til, at de nye dræn fra marken, tværs over Tremandsmarken 10 og 12 samt Mosevænget 2 til Lindevej 15 og derefter ud i å løbet fungerer fint. I hvert fald er der i år ingen sø ude på marken.

Vi mangler i den forbindelse stadig indbetaling for 1 stk. brønd på Tremandsmarken.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug