Regnskab 2001

Godkendt på mødet den 2. marts 2002

Startbeholdning (01.01.2001) 458,60
 • Kasse
 • 43,00
 • Giro
 • 415,60
  Indtægter 23.199,00
 • kontingentindbetalinger 2001
 • 23.600,00
 • Overført fra regnskab 2000 1)
 • -800,00
 • Forudindbetalinger 2002
 • 399,00
  Udgifter -23.606,18
 • Administration 2)
 • -1.249,43
 • Projekt Tremandsmarken
 • -18.718,00
 • Projekt forurening
 • -3.408,75
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -230,00
  Resultat -407,18
  Slutbeholdning (pr 31.12.2001) 51,42
 • Kasse
 • 12,00
 • Giro
 • 39,42

  1) På grund af likviditetsproblemerne i 2000 er 800.- vedrørende 2001 (forudbetalinger) medtaget i regnskabet for år 2000.

  2) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.