Udgivelser

Nyhedsbreve:

Hvert år i januar/februar udsender VesterVangs Vejlaug et nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbrevet indeholder som regel en kort beskrivelse af, hvad der er sket i området seneste år, og hvad der ligger i “støbeskeen” for det kommende år, bl.a. indkaldelse til og dato for næste generalforsamling og dato for årets vejdag.

Mødeindkaldelser:

I forbindelse med nyhedsbrevet, der udsendes i starten af året, følger også en mødeindkaldelse til årets ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen af maj måned. Mødeindkaldelsen indeholder typisk et tidspunkt og sted for afholdelse; en dagsorden og nogle praktiske informationer omkring mødet, herunder tilmeldingsfrist og frist for indkomne forslag.

Mødereferater:

Straks efter den årlige generalforsamling udsendes referat fra mødet. Det kan være spændende læsning, da det blandt andet indeholder uddrag af formandens beretning, valgresultat, kontingentfastsættelse og behandling af indkomne forslag.

Regnskaber:

Sammen med udsendelsen af nyhedsbrevet først på året, er regnskabet for sidste år medtaget. På udsendelsestidspunktet er der dog kun tale om et foreløbigt regnskab, da det først betragtes som endeligt ved godkendelsen på generalforsamlingen. Regnskabet som indeholder driftsregnskab og status i sammendrag forsøges opstillet på samme måde hvert år, så det er mulig at sammenligne på tværs af årene.