Kontingentindbetalinger 2016

Vejdagen er nu veloverstået og vi har modtaget faktura for materialer, maskintimer og forplejning.

Tilbage udestår nu bare at få betalt disse – og i den forbindelse opfordrer vi medlemmerne til lige “at tage det sidste ryk”.

På trods af en rykker mail 9.april mangler vi stadig 9 indbetaliner for at komme i hus, og en yderligere rykker mail er udsendt i dag.

Vi behøver vel næppe at understrege vigtigheden af din indbetaling, da det er den der ligger til grund for nuværende og fremtidige projekter omkring vedligeholdelse af de fællesveje, vi alle benytter.

Så en opfordring – få nu indbetalt så vi endnu en gang kan være stolte af et velfungerende vejlaug og en betalingsprocent på 100.

Venlig hilsen

VesterVangs Vejlaug

Vejdagen 2016

Sidste år – den 15. maj – skrev vi at vejdagen måske var den bedste siden vejlauget blev oprettet. Men jeg skal da lige sige at dette års vejdag udfordrede dette udsagn. Endnu større deltagelse, endnu bedre vejr og mange andre ting som gjorde denne dag mindeværdig.

Igen i år blev der ”tyvstartet” og det på trods af at mødetidspunktet vær ændret fra kl. 10 til 9. Allerede 7:30 kunne man i området høre både lastbil og vejtromle.

De tidlig fremmødte fik lov til at muntre sig med materialer lagt ud på Lindevej i sporerne ud for Mogens.

Kl 9 fik Erling hurtigt etableret og aktiveret strand- og brøndhold, resten kastede sig over Tremandsmarken. Yderligere fik strandholdet til opgave at slibe og male bænke, samt prøve at få begrænset strandroserne ved stien ned til stranden – ledet af Preben.

Brøndholdet havde lidt udfordringer med at få løsnet låget på en enkelt brønd, men med hestesko, brækjern og andre remedier lykkedes det at få gennemset/renset samtlige brønde. Erling Frode var flink til at opdatere drænkort med brøndene i området.

Den tidlige start betød at der opstod en ufrivillig pause på omkring en time inden pølserne hos Leif og Gitte var varme nok. Heldigvis udnyttede deltagerne denne pause til at snakke med hinanden og brugte muligheden for at hilse både på nye medlemmer og andre i området.

Der er uploaded billeder fra vejdagen på hjemmesiden, for de der er interesserede.

Tilbage udestår så blot at opfordre medlemmerne til at vise hensyn og max køre 20 km/t på vores fine nye veje. Og så check lige om du har husket at betale dit kontingent – der mangler stadig enkelte indbetalinger.

Stor tak til alle der har leveret en indsats til og på vejdagen. Også en tak til Chris & Anders som sponsorer af supplement af drikkevarer, og til ”pigerne” for deres kartoffelsalat og kager.

Med venlig hilsen
Vestervang Vejlaug

Referat 2016

Mødereferat fra Vejlaugets generalforsamling 09.04.2016 er nu klar og du kan læse det og meget mere herunder:

Vigtige datoer:

  • Seneste indbetaling for kontingentet på 500 kr, er 01.05.2016
  • Vejdagen 06.05.2016 kl. 09:00

Bemærk !

  • Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525
  • I forbindelse med vejdagen mangler vi et par stykker, der har lyst til at lave en skål kartoffelsalat, og et par stykker der har lyst til at bage en kage. Interesserede, kan sende en mail til c_bygballe@vestervv.dk snarest muligt.