Kategoriarkiv: NyhedsArkiv

Husk generalforsamlingen i Vestervang Vejlaug 2019

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug, og i den forbindelse vil vi lige minde medlemmerne om at tilmelde sig.

Mødet finder sted lørdag den 27.april 2019 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail c_bygballe@vestervv.dk gerne med angivelse at antal deltagere.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til dagsordenen, der – ligesom tilmeldingen – skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 20. april 2019.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Husk generalforsamlingen i Vestervang Vejlaug 2018

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug, og i den forbindelse vil vi lige minde medlemmerne om at tilmelde sig.

Mødet finder sted lørdag den 21.april 2018 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail c_bygballe@vestervv.dk gerne med angivelse at antal deltagere.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til dagsordenen, der – ligesom tilmeldingen – skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 14. april 2018.

Mødeindkalde vil også blive udsendt til medlemmerne i den nærmeste fremtid.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Underskriftsindsamling

Vejlauget er blevet bedt om at videreformidle information fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, som ønsker at gøre opmærksom på en igangværende underskriftsindsamling mod kystnære vindmøller.

Ifølge foreningen er underskriftsindsamlingen begrundet i den frustration, der breder sig over hele landet, over opsætning af møller i nogle af vores smukkeste og bevaringsværdige naturområder.

Skulle du være interesseret i at vide mere, kan der læses nærmere på www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk og i vedhæftede PresseInfo.

Venlig hilsen
VesterVangs Vejlaug

Trappe på stien ved Tjørnevænget

Så har Mogens og Peter Bilenberg konstrueret en trappe ved overgangen mellem Tjørnevænget og Mosevænget. Mange benytter stien og har tidligere bemærket, at den kunne være svær og passere.

Benyt lejligheden til at gå en tur forbi og se det rigtig flotte stykke arbejde de har lavet.

Kæmpe tak til Mogens og Peter.

Planer for vejdagen

Kære medlem af Vestervang Vejlaug.

Vores årlige tradition, vejdagen, nærmer sig.

I år bliver noget anderledes end tidligere år, idet vi ikke gør noget ved Tremandsmarken og Lindevej mht. asfalt.

Årsagen er, at vi synes, at vejene aldrig har været i så god stand SÅ kort tid op til en vejdag.

Fremadrettet lapper vi hullerne når de opstår, som Eigil og Bernth har gjort så godt.

Tilbage har vi vejene som fortsat pålægges stabil – nemlig Gærdestien, Sandstien og Rønnevej.

Der blev sidst udlagt godt 28 t. på Sandstien og Rønnevej i 2015.

Vi har vurderet behovet for indsats denne gang og er nået frem til, at Gærdestien og Sandstien er i tilstrækkelig god stand i forhold til den relativt begrænsede trafik, som de er udsat for.

Rønnevej står så tilbage som den absolut mest trafikerede.

Der er bestilt 15 t. stabil 0/18 som skal udlægges med skovl, trillebør og rive – som blev gjort så udmærket i 2015.

Det var vejene.
Men vi udfører fortsat de traditionelle aktiviteter

  • Oprensning af gennemløbsbrønde
  • Soignering af stranden
  • Bekæmpelse af hybenroserne
  • Evt. vedligehold af bænke på stranden

Og vi slutter med pølser og kartoffelsalat, kaffe og kager hos Gitte og Leif.

Vi ser frem til endnu en god vejdag med godt vejr, godt arbejde, mange fremmødte og hyggeligt samvær.

På godt gensyn fredag den 26. maj kl. 09,00 i krydset Tremandsmarken/Lindevej.

Bestyrelsen for Vestervang Vejlaug

Referat 2017

Mødereferat fra Vejlaugets generalforsamling 08.04.2017 er nu klar og du kan læse det og meget mere herunder:

Vigtige datoer:

  • Seneste indbetaling for kontingentet på 500 kr, er 01.05.2017
  • Vejdagen 26.05.2017 kl. 09:00

Bemærk !

  • Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525

Husk generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug 2017

Vi mangler tilmeldinger til mødet lørdag den 8. april 2017 kl. 10:00 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg, så hvis du/I har mulighed for at deltage hører vi meget gerne nærmere.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: c_bygballe@vestervv.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.