Kategoriarkiv: NyhedsArkiv

Referat 2021

Mødereferat fra Vejlaugets generalforsamling 14.05.2021 er nu klar og du kan læse det og meget mere herunder:

Vigtige datoer:

  • Seneste indbetaling for kontingentet på 500 kr, er 15.06.2021
  •  

Bemærk !

  • Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525

Referat 2020

Mødereferat fra Vejlaugets generalforsamling 15.08.2020 er nu klar og du kan læse det og meget mere herunder:

Vigtige datoer:

  • Seneste indbetaling for kontingentet på 500 kr, er 15.09.2020
  •  

Bemærk !

  • Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525

Aflysning af generalforsamling

Som følge af corona situationen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling, lørdag den 18. april 2020.

Vi sigter efter at afholde generalforsamlingen på vejdagen fredag den 22. maj i stedet, men det er stadig uvist om dette er realistisk.

Medlemmer vil blive informeret om dette i e-mail.

Pas godt på jer selv og jeres kæreste.

Referat 2019

Mødereferat fra Vejlaugets generalforsamling 27.04.2019 er nu klar og du kan læse det og meget mere herunder:

Vigtige datoer:

  • Seneste indbetaling for kontingentet på 300 kr, er 15.05.2019
  • Vejdagen 31.05.2019 kl. 09:00

Bemærk !

  • Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525

Husk generalforsamlingen i Vestervang Vejlaug 2019

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug, og i den forbindelse vil vi lige minde medlemmerne om at tilmelde sig.

Mødet finder sted lørdag den 27.april 2019 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail c_bygballe@vestervv.dk gerne med angivelse at antal deltagere.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til dagsordenen, der – ligesom tilmeldingen – skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 20. april 2019.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Med hensyn til havvindmøller i Jammerland Bugt er det nu det sker!!

 

VVM processen er i gang nu.

Hvis du gerne vil have havmøllerne i vores bugt skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du er imod har du frist til 28. februar 2019 til at gøre indsigelse.

Måske siger du: Hold nu op – jeg har da protesteret mod møllerne for 3 til 4 år siden – men de protester tæller ikke med NU.

Indsigelse i relation til VVM redegørelsen skal ske til Energistyrelsen senest 28. februar 2019 på følgende e-mail adresse <open-door@ens.dk>

Der er ingen krav til indhold af teksten i indsigelsen.

Det er tilstrækkeligt at skrive “jeg gør indsigelse mod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt“, efterfulgt af navn og adresse.

Så tæller din modstand med.

Det skal for god ordens skyld gøres klart at Vestervang Vejlaug ikke er part i debatten om for / imod havvindmøllerne.

Men vi ser det som en opgave for os at gøre vore medlemmer opmærksom på at det er NU det gælder dersom man er imod.

 
Venlig hilsen
Vestervang Vejlaug