Nyhedsbrev 2020

Året som gik…

Sidder her på endnu en våd januar dag og tænker på, at vi nu går ind i vejlaugets 20. år! Det har været et mere end normalt vådt år vi er gået ud af, og det har sat sine præg på vores veje. Vores håb, om at 2019 ville blive lige så fin som 2018 blev desværre ikke indfriet. Joh – sommeren var da varm, men derefter kom der regn, regn og mere regn i store mængder.

Vi blev enige om, på generalforsamlingen sidste år, at man kun ville lappe huller og ikke lægge for meget materiale ud, så vejen kunne holdes i den nuværende højde. Frisk gik vi i gang på vejdagen, med knust asfalt, emulsion og brændere og fik lappet alle huller. Det holdt dog kun til den første store regnskyl i efteråret, så var der store og dybe render flere steder på Tremandsmarken.

Vi i bestyrelsen besluttede derfor, at indkøbe nogle skærver der kunne pakke sig i hullerne. Erling, Eigil og Mogens startede ud med at fylde i hullerne i oktober og den 29. december gik Eigil, Peter og Claus (Sandstien) så i tre timer i stiv kuling og fyldte alle huller op. Godt gået. Kønt er det ikke, men det holder. Vi havde dog intet brugbart finere materiale at lægge ud over skærverne som kunne rende ned mellem disse og pakke dem yderligere, og mest af alt mangler vi en pladevibrator som kan komprimere materialerne. I den anledning har vi i bestyrelsen talt om, at indkøbe en ordentlig brugt pladevibrator som vi kan have i mange år. Fra slutningen af asfaltvejen og til Vestervang er der nogen der har lappet hullerne.

Den ny afvandingsbrønd i kanten på Tremandsmarken, virker som den skal og tager alt det vand, der kommer fra marken så det ikke løber ud på vejen.

Vejdagen forløb helt efter planen og – som sædvanligt – under særdeles hyggelige forhold. Igen var Gitte & Leif søde at stille deres have til rådighed for indtagelse af pølser, brød og kartoffelsalat – ligesom der var ”fremtryllet” et par kager som supplement til kaffen. Tak til alle der deltog og bidrog.

Der blev renset op på stranden, alle brønde blev gennemgået og renset.

På generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at nedsætte kontingentet fra 500 til 300 kr.  

Et par stykker har indbetalt for meget, som vil blive modregnet dette års kontingent. Desværre er der også et par stykker der – på trods af rykkere – har valgt ikke at betale.

Fra den kommunale side, er der tiltag om ny ordning med indsamling af affald til genanvendelse og der vil blive stillet nye affaldsbeholdere op senest i efteråret 2020.

Mht. De Kystnære Havvindmøller er sagen stadig i gang. Vi opfordrer til at holde sig ajour på hjemmesiden: Beskyt jammerland bugt. I forbindelse med fibernet har Gørlev lokalråd sat nyt fokus på den sydlige del af Bjerge Nordstrand (det er os). Dette sker efter at de har haft stor succes med etablering af fibernet på Bjerge Sydstrand, og opfordrer til initiativtagere på dette område. Vi afventer at høre nærmere.

Planer for 2020

Vejdagen bliver fredag den 22. maj 2020 med start kl. 9:00

Da planerne ikke er fastlagt endnu, opfordres medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug