Mødeindkaldelse 2020

Lørdag den 15. august 2020 kl. 10:00
Hos Leif & Gitte
Tremandsmarken12, 4480 St.Fuglede

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2019 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen (på valg er næstformand og et bestyrelsesmedlem)
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på den sædvanelige menu bestående af pølser, brød og tilbehør samt kaffe/the som vil blive betalt af vejlaugets kasse.

Hvis der er nogen der kunne tænke sig, at bidrage med en skål kartoffelsalat og/eller kage, må I meget gerne give besked til Lotte på 52391318 eller pr mail .

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 8. august 2020.

På nuværende tidspunkt er der allerede indkommet forslag omkring:

  • Kontingentforhøjelse til 500.-
  • Koordineret indsats til ansøgning til Energistyrelsens udsendte skriv omkring puljemidler til etablering af fibernet i sommerhusområdet.