Nyhedsbrev 2022

Året som gik…

Endnu et år er gået i Coronaens tegn. Vi fik dog en velkommen pause fra den i foråret og hen over sommeren, og derfor kunne vi afholde både vejdag og generalforsamling den 14. maj 2021.

Der var igen stort fremmøde på vejdagen som forløb med vanlig hygge, masser af snak og godt vejr. Igen lagde Leif og Gitte hus og have til og sørgede for forplejningen med vanligt overblik. Stor tak til Gitte og Leif samt de som bidrog med ekstra drikkevarer og kage til kaffen. Det sidste asfalt vi havde liggende blev fordelt i hullerne på vejene. Der blev oprenset brønde og der blev renset op på stranden og alle havde vist en hyggelig dag. Borde og bænke på strandengen har også fået en gang maling.

Formand Erling Karlshøj blev genvalgt for endnu en periode på fire år. Leif Jensen blev genvalgt for en to årig periode. Ligeledes blev Claus Stoltenberg genvalgt som suppleant for en et årig periode.

Der er indhentet et tilbud på opretning af vejen fra Urhøj Smedie på kr. 22.500 + moms. Det drejer sig om stykket fra Leif og Gitte og ned af bakken og videre et stykke ned af Lindevej, således vejen får en profil der leder vandet ud til siderne, Vi fik tilbuddet sent på året, og besluttede derfor at udskyde projektet til foråret. Kæmpe har fået rettet brinken af i efteråret, og på det stykke er vejen rigtig fin. Så det hjælper altså at lede vandet væk.

Enghavens Entreprenør Niels Kæmpe oprev og oprettede i foråret Tremandsmarken og Lindevej. I juni udlagde han støvbekæmpelse (der ikke klister) på 450m af Tremandsmarken og Lindevej. Igen i efteråret rettede han Tremandsmarken og Lindevej op og udlagde materialer. For det har vi betalt ca. kr. 15.500,- hvilken må siges at være rimeligt. Vi har modtaget tilbud på vedligehold i 2022-2024.

Der er imidlertid igen opstået huller flere steder, også på Sandstien og Tjørnevænget, så det må vi finde ud af hvad vi gør ved.

Som alle kan se, er der nu gang i udstykningen af nye sommerhusgrunde langs Tremandsmarken.

Mht. De Kystnære Havvindmøller er sagen stadig i gang. Vi opfordrer til at holde sig ajour på hjemmesiden: Beskyt jammerland bugt.

I forbindelse med fibernet så er der nu nedgravet kabler langs alle vores veje, og Fibia er i fuld gang med at skyde rør ind til de enkelte huse. Hver enkelt lodsejer vil blive kontaktet af Fibia mht. router og tilslutning.

Planer for 2022

Vejdagen og generalforsamling bliver fredag den 27. maj 2022 med start kl. 10:00.

Da planerne ikke er fastlagt endnu, opfordres medlemmerne til at komme med ønsker eller indsende forslag til bestyrelsen senest den 13. maj 2022.

Vi starter som vanligt i krydset Tremandsmarken/Lindevej og når vi har overstået dagens arbejde med brøndoprensning, rengøring af strand, maling af bænke samt opfyldning af huller mv. så mødes vi til frokost kl. 12:00.

Når vi har spist frokost afholdes der generalforsamling.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår. Og husk, at vi går mod lysere tider.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug