Mødeindkaldelse 2022

Fredag den 27. maj 2022 kl. 12:00
Hos Leif & Gitte
Tremandsmarken 12, 4480 St.Fuglede

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2021 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen (på valg er næstformand, 1 bestyrelsesmedlem samt suppleant)
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på frokost, som vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest fredag den 20. maj 2022..

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 13. maj 2021.

Tilmelding kan ske på telefon 52 39 13 18 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: c_bygballe@vestervv.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.