Regnskab 2021

Godkendt på generalforsamling den 27. maj 2022

Startbeholdning (01-01-2021) 25.032,03
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 24.672,03
  Indtægter 28.000,00
 • Indtægter – Kontingent (53,00 af 53 = 100%)
 • 26.500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 1.500,00
  Udgifter -6.790,00
  Administration i alt -900,61
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Renter & Gebyrer
 • -382,61
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -518,00
  Vedligehold af vejene i alt -2.096,59
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -2.096,59
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -3.792,80
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • 0,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -2.512,80
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat 21.210,00
  Slutbeholdning (31.12.2021) 46.242,03
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 45.882,03