Kategoriarkiv: NyhedsArkiv

Husk generalforsamlingen i Vestervang Vejlaug 2019

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug, og i den forbindelse vil vi lige minde medlemmerne om at tilmelde sig.

Mødet finder sted lørdag den 27.april 2019 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail c_bygballe@vestervv.dk gerne med angivelse at antal deltagere.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til dagsordenen, der – ligesom tilmeldingen – skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 20. april 2019.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Med hensyn til havvindmøller i Jammerland Bugt er det nu det sker!!

 

VVM processen er i gang nu.

Hvis du gerne vil have havmøllerne i vores bugt skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du er imod har du frist til 28. februar 2019 til at gøre indsigelse.

Måske siger du: Hold nu op – jeg har da protesteret mod møllerne for 3 til 4 år siden – men de protester tæller ikke med NU.

Indsigelse i relation til VVM redegørelsen skal ske til Energistyrelsen senest 28. februar 2019 på følgende e-mail adresse <open-door@ens.dk>

Der er ingen krav til indhold af teksten i indsigelsen.

Det er tilstrækkeligt at skrive “jeg gør indsigelse mod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt“, efterfulgt af navn og adresse.

Så tæller din modstand med.

Det skal for god ordens skyld gøres klart at Vestervang Vejlaug ikke er part i debatten om for / imod havvindmøllerne.

Men vi ser det som en opgave for os at gøre vore medlemmer opmærksom på at det er NU det gælder dersom man er imod.

 
Venlig hilsen
Vestervang Vejlaug

Referat 2018

Mødereferat fra Vejlaugets generalforsamling 21.04.2018 er nu klar og du kan læse det og meget mere herunder:

Vigtige datoer:

  • Seneste indbetaling for kontingentet på 500 kr, er 15.05.2018
  • Vejdagen 11.05.2018 kl. 09:00

Bemærk !

  • Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525

Invitation til borgermøde om pumpeløsning på vandløbet Holmen

Som nogle måske ved, arbejdes der i kulisserne med dannelse af en løsning på den høje vandstand i åen (Holmen).

I den forbindelse er der indkald til borgermøde omkring dette og dannelse af et pumpelag fredag 18.maj 2018 klokken 18 i Svallerup forsamligshus.

Skulle medlemmer af Vestervang Vejlaug være interesseret i at deltage, kan invitationen læses her.

Vel mødt

Husk generalforsamlingen i Vestervang Vejlaug 2018

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug, og i den forbindelse vil vi lige minde medlemmerne om at tilmelde sig.

Mødet finder sted lørdag den 21.april 2018 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail c_bygballe@vestervv.dk gerne med angivelse at antal deltagere.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til dagsordenen, der – ligesom tilmeldingen – skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 14. april 2018.

Mødeindkalde vil også blive udsendt til medlemmerne i den nærmeste fremtid.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Underskriftsindsamling

Vejlauget er blevet bedt om at videreformidle information fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, som ønsker at gøre opmærksom på en igangværende underskriftsindsamling mod kystnære vindmøller.

Ifølge foreningen er underskriftsindsamlingen begrundet i den frustration, der breder sig over hele landet, over opsætning af møller i nogle af vores smukkeste og bevaringsværdige naturområder.

Skulle du være interesseret i at vide mere, kan der læses nærmere på www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk og i vedhæftede PresseInfo.

Venlig hilsen
VesterVangs Vejlaug