Husk generalforsamlingen i Vestervang Vejlaug 2018

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug, og i den forbindelse vil vi lige minde medlemmerne om at tilmelde sig.

Mødet finder sted lørdag den 21.april 2018 i Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail c_bygballe@vestervv.dk gerne med angivelse at antal deltagere.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til dagsordenen, der – ligesom tilmeldingen – skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 14. april 2018.

Mødeindkalde vil også blive udsendt til medlemmerne i den nærmeste fremtid.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen