Nyhedsbrev 2006

Endnu et år er gået, og vi går nu ind i vejlaugets 6. år!

Året som gik…

På vejdagen den 6. maj, blev der hældt knust asfalt på det stykke af Tremandsmarken som trængte; nemlig fra Ruds gård, ned mod sommerhusområdet og forbi Tjørnevænget 1.

Tremandsmarken 10 blev sprunget over, og der blev så lagt på fra Tremandsmarken 12 og ned over bakken. Belægningen på det øverste stykke af Tremandsmarken, fra asfaltvejens slutning blev også fornyet.

Som altid var det en rigtig hyggelig dag, og vejret var med os, dog var det lidt koldt i skyggen men det var jo også tidligt på måneden.

Igen i år havde Gitte (Tremandsmarken 12) sørget for frokost i form af dejlige sandwich.

Disse blev indtaget i Leif & Gittes have, som hurtigt blev det naturlige samlingspunkt for resten af dagen.

Vejlauget vil i den forbindelse gerne takke for sponsoraterne i forbindelsen med vejdagen.

Under frokosten blev der også valgt ny formand for vejlauget, nemlig Arne Lund (Tjørnevænget 1), som havde meldt sig til posten frivilligt. Da ingen havde indvendinger blev valget af den nye formand enstemmigt og Arne takkede for tilliden.

Status på vejenes tilstand…

Vi er af den opfattelse, at alle vejene nu er i en rimelig forfatning. Der opstår stadig små-huller, men det kan aldrig helt undgås. Det eneste sted, hvor der bliver ved med at opstå store huller er ud for Tremandsmarken 10.

Diverse…

Vi har stadig ikke hørt fra Gørlev kommune mht. afspærringen på Rønnevej, så det venter vi stadig på.

Derimod har vi fra kommunen modtaget et brev om, at Tremandsmarken vil blive en del af en vandrerute, som kommer til at gå rundt om Nordsøen og blive en del af et netværk af vandreruter i Nordsø landene. Projektet hedder Nave-Nortrail og kommer til at træde i kraft fra sommeren 2006.

Der kan læses mere om projektet på www.nave.no.

Planer for 2006..

Vejdagen bliver den 26. maj 2006 med start kl. 10:00.

Der er efterhånden ikke de store strækninger som skal have ny belægning, men der da stadig et par steder hvor belægningen skal fornyes og forstærkes.

Vi opfordrer i den forbindelse medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger. Det er ikke lige altid at vi har tid til at få gået alle vejene igennem.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug