Regnskab 2005

Godkendt på mødet den 18. marts 2006

Startbeholdning (01.01.2005) 3.595,76
 • Kasse
 • 314,25
 • Giro
 • 3.281,51
  Indtægter 27.750,00
 • kontingentindbetalinger 2005
 • 27.750,00
  Udgifter -30.313,34
 • Administration 1)
 • -1.021,96
 • Projekt Tremandsmarken
 • -28.616,63
 • Forplejning på vejdag
 • -399,75
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -275,00
  Resultat -2.563,34
  Slutbeholdning (pr 31.12.2005) 1.032,42
 • Kasse
 • 210,50
 • Giro
 • 821,92

  1) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.