Nyhedsbrev 2009

Året som gik…

Så svandt endnu et år, og vejlauget går nu ind i sin 10. periode. Året har atter været hektisk, men også spændende.

Allerede i april tog vi hul på den første opgave som aftalt på mødet i marts. Her fik vi repareret og reetableret drænet fra søen, over et par grunde, under Lindevej og ud ved åen.

Årets vejdag faldt tidligt dette år, men trods dette var det dejligt vejr. Vi startede blødt op med små-reparationer på Mosevænget. Derefter gik turen til Tremandsmarken, hvor blandt andet bakken ned mod stranden fik en overhaling. Brøndene var allerede renset op, og oprydningen på stranden forløb hurtigt, hvorfor vi med ro i sindet kunne indtage forplejningen bestående af sandwichs, øl og vand. Igen en stor tak til de, som sponsorerede.

Vort problem med vand på grundene aftog i løbet at sommeren betragteligt, både på grund af rigelig sol og varme, men også grundet de nye dræn fra søen på Mosevænget og over til åen. Det kostede dog de fire involverede grundejere rigtig mange penge for at få etableret dette. Ligeledes er der nu renset op i dele af åløbet, men syd for Søndervang er det stadig et morads. Arne Lund har derfor kontaktet kommunen igen og vi afventer pt. Svar. Det hjalp gevaldigt da Erling Karlshøj gik til Kalundborg Folkeblad og de bragte et par artikler om os. Lad os så håbe at det virker.

Der var dog stadig problemer på Tremandsmarken, når der kom store regnskyl. Vandet skyllede materialet væk og skabte dybe fure i belægningen. Vi forsøgte derfor at grave en rende i siden af vejen ind mod marken, men måtte sande at der nok skulle maskiner til for at få lavet det ordentligt. Derfor tog vi kontakt til en entreprenør for, at få ham til at tage af brinken, men da han kom, havde Rud lige tilsået sin mark, og vi måtte derfor vente. Da vi senere ville tale med Rud om det, blev vi afvist, og derfor tog vi kontakt med Kalundborg Kommune og bad om et vejsyn.

Det blev sat i stand den 27.9.2008 med Anne Marie Pedersen fra kommunen, Erling Karlshøj, Charlotte Bygballe fra vejlauget samt Rud som ejer og nabo til Tremandsmarken.

Anne Marie informerede os om, at ”Når der er tale om en privat fællesvej i by og bymæssigt område, er spørgsmålet om anbringelse af en jordvold på privat fællesvej omfattet af privatlovens § 49, stk. 1, og stk. 4.” Hvis en grundejer anbringer en jordvold uden kommunens tilladelse, vil han kunne straffes med bøde jf. privatlovens § 67, stk. 1, nr. 1. og kommunen kan give påbud om, at jordvolden skal fjernes, jf. lovens § 68.”

Efter dette blev vi enige om, at vi nok var gået lidt fejl af hinanden, og derfor enedes vi om, at fjerne noget af jordvolden ud mod vejen – en bredde af ca.40 cm fra brønden udfor Tremandsmarken 10 og op til Ruds ejendom.

Vi aftalte at få det ordnet allerede ugen efter, hvorfor et antal frivillige medlemmer mødtes kl. 10:00. Rud stillede med maskinen og vi med håndkraften. Rud fik gravet af volden fra sin gård og næsten ned over bakken, og kørte samtidig det overskydende jord ned til Erling og Marianne. Desværre begyndte maskinen at lække olie og for ikke at ødelægge den, blev vi nødt til at stoppe. Men alt i alt en vældig hyggelig dag, hvor der også blev tid til en rigtig god sludder. Vi købte et par gode flasker vin til Rud som en lille tak for den store hjælp, og blev enige om, at vi om et par år kunne retten brinken af igen, så jorden ikke skred ud på vejen.

Rud har også i løbet af efteråret fyldt huller op med stabilt. Tak til ham.

Mht. udstykningen af sommerhusområdet så ligger sagen stadig og venter på sin afgørelse.

Planer for 2009..

Vejdagen bliver den 22. maj 2009 med start kl. 10:00. I år sørger Gitte og Leif for varme pølser med brød og kartoffelsalat. Vi må jo forny os…

Vi opfordrer i den forbindelse medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger. Det er ikke lige altid at vi har tid til at få gået alle vejene igennem.

Læs eventuelt mere her……


 

Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug