Regnskab 2008

Godkendt på mødet den 28. marts 2009

Startbeholdning (01.01.2008) 8.039,85
 • Kasse
 • 75,00
 • Bank
 • 7.964,85
  Indtægter 28.300,00
 • Indbetalinger 2008, kontingent m.v.
 • 28.000,00
 • Sponsorater
 • 300,00
  Udgifter -20.086,19
 • Administration
 • -1.125,09
 • Vejdagen 2008
 • -12.078,15
 • Drænføring under Lindevej
 • -6.336,10
 • Ekstra Vejdag, brink
 • -261,85
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -285,00
  Resultat 8.213,81
  Slutbeholdning (pr 31.12.2008) 16.253,66
 • Kasse
 • 1.142,00
 • Bank
 • 15.111,66