Nyhedsbrev 2012

Året som gik…

Hvis vi troede at vinteren i 2010 var en enkeltstående vinter – for så vidt angår mængder af sne og frostgrader – må vi erkende, at dette var en fejl. De første måneder af 2011 kunne fuldt ud ”matche” året før. Vejene var i længere perioder mere eller mindre lukket for trafik og kun Havnemarken var sporadisk farbar til og fra området.

Året 2010/11 vil nok mest huskes for en forfærdelig lang vinter, der startede allerede i november 2010 og ingen ende ville tage. I den forbindelse havde vejlauget store ekstraudgifter til snerydningen som Erling Karlshøj lagde penge ud for. Disse udgifter kom vi på vejdagen til enighed om at betale Erling.

Foråret blev vådt, men ikke så vådt som året tidligere. Vejene bar præg af dette, men skaderne var til at overskue, takket være tidligere års indsats. Vejdagen den 3. juni viste sig fra sin bedste side, da både vejr og engagement fra medlemmerne, gjorde denne dag til endnu en mindeværdig dag i Vejlaugets historie. Ud over det sædvanlige program med at vedligeholde vejene, rydde op på strand og checke brønde, var der også tid til at føre et mindre dræn under vejen på Tremandsmarken.

Vejdagen blev også ramme omkring den ekstraordinære generalforsamling, hvor de tidligere forslag til vedtægtsændring og snerydningsordning, blev endeligt vedtaget.

Sommeren kom – og gik – blev overtaget af et lunt efterår, som bød på enkelte kraftige regnbyger, med småskader på Tremandsmarken til følge. Vi takker Eigil for, ihærdigt at udbedre huller og lignende på selv samme vej.

Økonomisk gjorde en misforståelse, at der blev brugt lidt for mange penge på materialer til vejdagen. Bestyrelsen valgte at ”låne” vejkassen 10.000.- for at kunne betale regningen.

Efteråret blev rigtig trist, da vejlaugets kasserer – Lise Jensen – pludselig og alt for tidligt døde. Lise har været fastboende på Lindevej i mange år og var meget vellidt af alle og vil blive savnet. Bestyrelsen har i forbindelse med Lises død, valgt at indsætte Charlotte Bygballe som midlertidig kasserer.

Vinteren har indtil nu ladet vente på sig, og det er vi glade for. Vi venter pt. svar fra Kalundborg Kommune vedr. ansvaret for snerydningen af vejene i området. Til orientering er afgørelse fra teknisk forvaltning lagt ud på vor hjemmeside. Derfor arbejder vi stadig på en fælles snerydningsaftale sammen med ”Urhøj” grundejerforening, om at betale fælles for at holde Havnemarken fri for sne, såfremt det skulle blive aktuelt.

2011 blev også året hvor kommunen har gennemgået å-løbene og nu ser det endelig ud til at man vil gøre noget ved udløbet Holmen. Vandsynsrapporten er ligeledes lagt til ud på voreshjemmeside, hvor den kan læses.

Planer for 2012

Vejdagen bliver fredag den 18. maj 2012 med start kl. 10:00. Her fokuseres primært på at få repareret Tremandsmarken. I år vil det – som det ser ud pt. – kun være småreparationer.

Igen i år opfordres medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger.

Læs eventuelt mere her……


 

Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug