Mødeindkaldelse 2012

Lørdag den 14. april 2012 kl. 10:00
SVALLERUP FORSAMLINGSHUS, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2011
  • Valg til bestyrelsen – deri blandt valg af kasserer
  • Planer for 2012
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the som vi år desværre selv må betale, (kaffe/the+franskbrød m.ost/pålæg 45.- pr.person) grundet lavvande i vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest fredag den 30. marts 2012.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. april 2012. Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: charlottebygballe@gmail.com eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.