Nyhedsbrev 2014

Året som gik…

Så blev det atter tid til en opdatering over året som er gået i Vejlaugets regi. Endnu har kong vinter vist sig fra den milde side, hvilket jo er dejligt.

Året 2013 vil blive husket for at vinteren ikke ville slippe sit greb og foråret lod vente på sig. Til gengæld blev sommeren varm og solrig. Efterårsvejret bragte desværre store storme med sig, og som deraf følgende store skader på mange af områdets træer.

På vejdagen den 10. maj 2013 lod solen sine stråler skinne ned over os og mange arbejdsivrige var mødt frem. Vi havde en god og produktiv dag med lapning af huller, indsamling af skrald på stranden og oprensning af brønde. Og vanen tro lod Leif og Gitte os benytte deres have til indtagelsen af de efterhånden obligatoriske pølser med kartoffelsalat. Alle havde en hyggelig dag, hvor snakken gik på kryds og tværs. Tak til Gitte og Leif.

I foråret modtog vi en meget fin donation i form at en hjertestarter, doneret af Chris Jensen, Sandstien 6. Denne er nu opsat hos Bernt Olsen, Sandstien 3 i et opvarmet skab inde i hans carport, således at den er tilgængelig for alle døgnet rundt. Vi var en del medlemmer som deltog i et kursus i Svallerup Forsamlingshus og som blev afholdt af Falck. Hjertestarteren er meget nem at betjene og man kan ikke gøre noget galt i betjeningen. Se mere på vores hjemmeside.

Midt på sommeren havde vi en uheldig oplevelse, hvor et medlem fra en anden grundejerforening, ringede og påstod at hun havde fået ødelagt sin bil på et af vore ”bump”! Hun påstod hun med bare 20 km i timen havde fået revet sit bundkar op, hvorefter olien løb ud og motoren brændte sammen, og det mente hun, at Vejlauget skulle betale for. Heldigvis var der adskillige vidner, blandt vores medlemmer og fra Bjerge grundejerforening, som kunne bevidne, at den som havde kørt i bilen, havde kørt særdeles stærkt og på det nærmeste var fløjet over” bumpet”, med trailer og det hele.

Mht. sagen om kystsikringen, som Jesper Terpager Juul Rønnevej 8, tog op på sidste møde, så har han og Erling Karlshøj fat i kystdirektoratet, og havde aftalt et møde med dem. Dette møde måtte desværre udskydes grundet den store arbejdsbyrde mht. de storme som ramte os i efteråret. Forhåbentlig bliver der snart fastsat en ny dato.

Der har i kommunen været forslag oppe om, at ændre frekvensen af tømningsordningen for husholdningsaffald i sommerhus områderne, således at der ville blive tømt oftere om sommeren, hvor behovet er størst, og færre gange om vinteren hvor behovet er mindst. Beslutningen er imidlertidig blevet udskudt til oktober 2014. Således kører den gamle aftale for 2013 videre.

Husk for øvrigt, at flisordningen ikke eksistere mere.

2013 blev også året, hvor Vejlauget blev mere elektronisk. En ny hjemmeside blev introduceret, hvor medlemmerne kunne læse om nyheder, kigge i gamle publikationer, se billeder fra tidligere vejdage. Hjemmeside indeholder også en medlemsportal, hvor man – som registreret medlem – kunne “blogge”, se telefonlister og andet.

Udsendelse af nyhedsbreve, referater og kontingentopkrævninger, blev nu udsendt til medlemmerne gennem e-mail. Formålet var at nedsætte de administrative omkostninger, forenkle udsendelserne og være hurtigere ude til medlemmerne med informationer.
Statistikken på websiden viste, at mange benyttede sig af det nye tilbud. Desværre havde Vejlauget ikke i tilstrækkelig grad pointeret, at også kontingentopkrævningen foregik gennem dette medie. Kontingentbetalingerne kom ikke ind til tiden og flere begrundede det i at “jeg har jo ikke fået tilsendt det sædvanlige girokort”. Dette er måske årsagen til, at vi ikke kan bryste os af en 100 % betalingsprocent, da der stadig udestår 3 kontingentindbetalinger (på trods af rykkere via e-mail, telefonopkald og personlig kontakt).

Vejlauget er opmærksom på at enkelte medlemmer ikke har tilgang til internettet, og udsender derfor gerne informationer gennem almindelig post.

Planer for 2014

Vejdagen bliver fredag den 30. maj 2014 med start kl. 10:00. Her fokuseres primært på at få repareret Tremandsmarken som har mange huller. Bl.a. ud for Tremandsmarken 12 hvor der skal skrabes et godt lag af belægningen og derefter lægges et helt nyt lag. Igen i år opfordres medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger.

Og igen i år håber vi på godt vejr, så vi kan få repareret, ryddet op og tilset brønde og få en hyggelig dag med lidt god frokost.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug