Regnskab 2013

Godkendt på mødet den 12. april 2014

Startbeholdning (01.01.2013) 14.998,21
 • Kasse
 • 671,00
 • Bank
 • 14.327,21
  Indtægter 26.000,00
 • Kontingent 52/55 a 500,-
 • 26.000,00
  Udgifter -15.906,85
  Administration i alt -1.307,35
 • Frimærker, kuverter og blankettryk
 • -28,00
 • Gebyrer
 • -299,00
 • Forbrugsstoffer
 • -522,85
 • Hjemmeside
 • -457,50
  Vedligehold af vejene i alt -7.601,55
 • Materialer, maskinleje m.v
 • -7.601,55
 • Snerydning
 • 0,00
  Andet i alt -6.997,95
 • Svallerups Forsamlingshus – Generalforsamling
 • -2.246,00
 • Forplejning på vejdagen
 • -1.871,55
 • Hjertestarter, forsikring m.v.
 • -2.880,40
  Resultat 10.093,15
  Slutbeholdning (pr 31.12.2013) 25.091,36
 • Kasse
 • 643,00
 • Bank
 • 24.448,36