Nyhedsbrev 2019

Året som gik…

Sidder her på det nye års første dag – stadig med smagen af kransekage i munden og duften af krudt i næsen – kigger ud på stormen der raser og en vandstand der er 1,5m over normalen, og spekulerer, hvad skete der rent faktisk i det forgangne år.

Man kan vist rolig sige, at der fra et vejrmæssigt synspunkt, var det et år der var noget anderledes. Vinteren var ikke speciel hård, men et tøbrud i marts var speciel ubarmhjertig ved en stor del af det arbejde, der var lagt i vejene.

Vi plejer at kunne sige, at vejret her i sommerhusområdet er anderledes bedre end resten af landet, og det må man sige gjorde gældende for 2018. Sikke et forår og en fantastisk varm sommer vi har haft. Og efteråret blev da også det tørreste længe. Til gengæld må man sige at det sidst på året, blev temmelig blæsende. Vi håber at 2019 bliver lige så fint vejrmæssigt.

Pga. det våde forår, og deraf store render i belægningen på Tremandsmarken i 2018, valgte vi at spendere en stor sum penge på en ny afvandingsbrønd i kanten på Tremandsmarken. Om brønden virker efter hensigten mangler vi dog stadig at få afklaret, da den endnu ikke har været sat på de store prøver – men mon ikke den gør.
Vejdagen forløb helt efter planen og – som sædvanligt – under særdeles hyggelige forhold.

Igen dette år, var Gitte & Leif søde at stille deres have til rådighed for indtagelse af pølser, brød og kartoffelsalat – ligesom der var ”fremtryllet” et par kager som supplement til kaffen. Tak til alle der deltog og bidrog.

Der blev renset op på stranden, alle brønde blev gennemgået og renset, og vi fik lappet huller hvor metoden med at feje hullerne og varme den gamle asfalt op, dernæst lægge ny asfalt på og igen varme den op for til sidst at smide sand på virker.

Fra den kommunale side, er der tiltag om ny ordning med indsamling af affald til genanvendelse og der vil blive stillet nye affaldsbeholdere op senest i efteråret 2020.

Mht. De Kystnære Havvindmøller er sagen stadig i gang og et informationsmøde i Kalundborg Hallerne den 16. januar er netop overstået.

Vi har fået nye medlemmer i vort vejlaug, nemlig Karina og Jens som har købt Mosevænget 2. Velkommen til dem.

Planer for 2019

Vejdagen bliver fredag den 31. maj 2019 med start kl. 9:00. Et godt bud på aktiviteterne denne dag, er nok at få vedligeholdt Tremandsmarken og stikveje, oprydning på stranden og gennemsyn af brønde.

Da planerne ikke er fastlagt endnu, opfordres medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug