Regnskab 2018

Godkendt på generalforsamling den 27. april 2019

Startbeholdning (01-01-2018) 22.049,37
 • Kasse
 • 620,00
 • Bank
 • 21.429,37
  Indtægter 27.500,00
 • Indtægter – Kontingent (55 af 56 = 98 %)
 • 27.500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 0,00
  Udgifter -28.852,13
  Administration i alt -578,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Gebyrer
 • -300,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -278,00
  Vedligehold af vejene i alt -18.293,63
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -18.293,63
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -9.980,50
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • -2.920,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -1.819,00
 • Diverse – Hjertestarter
 • -4.161,50
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat -1.352,13
  Slutbeholdning (31.12.2018) 20.697,24
 • Kasse
 • 51,00
 • Bank
 • 20.646,24