Nyhedsbrev 2021

Året som gik…

Mangt og meget er blevet sagt om året 2020. Vi lærte at Corona er andet end en øl og ikke nær så ufarlig. Vi har oplevet det at være isolerede, lide afsavn, og få tilværelsen vendt på hovedet. Men nogle af de ting Coronaen ikke har kunnet ændre på, er vejret og årets gang.

Generalforsamlingen blev gang på gang udskudt, og til sidst blev det til, at vi holdt det samtidig med vejdagen.

Vejdagen forløb hyggeligt, med god mad og snak på kryds og tværs hos Leif og Gitte, som sørgede for forplejningen med vanligt overblik. Stor tak til Gitte og Leif for atter lægge have og grill til. Gitte og Leif’s datter Melene samt en kollega fra Verisure Danmark kom og fortalte om alarm/sikring mod brand og indbo samt indbrud. Der blev oprenset brønde og lappet huller med de skærver og det knuste asfalt vi nu havde. Desværre skyllede asfalten væk ved førstkommende regnskyl, og Tremandsmarken er i skrivende stund fyldt med huller og ikke rar at køre på. Der blev renset op på stranden og alle havde en hyggelig dag.

Der er indhentet et tilbud på opretning af vejen fra Urhøj Smedie på kr. 22.500 + moms. Det drejer sig om stykket fra Leif og Gitte og ned af bakken og videre et stykke ned af Lindevej, således vejen får en profil der leder vandet ud til siderne, Vi fik tilbuddet sent på året, og besluttede derfor at udskyde projektet til foråret. Kæmpe har fået rettet brinken af i efteråret, og på det stykke er vejen rigtig fin. Så det hjælper altså at lede vandet væk.

Som de fleste nok har observeret, har vi fået to nye ”byskilte” samt hastighedsskilte opsat. Det skete i samarbejde med de andre grundejer foreninger og Kalundborg kommune, og vi fik skiltene til en meget fin pris. Så resterer der bare at få klippet beplantningen, så man kan se skiltene fra begge sider.

I foråret kørte en lastbil i grøften på Mosevænget. Det mundede ud i en stor regning på opretning af vejen. Eigil har i alle år vedligeholdt grøften og drænet under Mosevænget, men ønskede ikke at fortsætte med dette. Det blev besluttet – af en ikke enig bestyrelse – at regningen på arbejdet blev delt mellem Vejlauget og Eigil og Gert. Eigil og Gert ønskede efterfølgende ikke mere at være medlemmer i vejlauget og er derfor udtrådt.

Fra den kommunale side, er det nye tiltag om indsamling af affald til genanvendelse og der er blevet stillet nye affaldsbeholdere op i efteråret 2020. På kommunens hjemmeside kan man se hvornår der bliver tømt.

Mht. De Kystnære Havvindmøller er sagen stadig i gang. Vi opfordrer til at holde sig ajour på hjemmesiden: Beskyt jammerland bugt.

I forbindelse med fibernet har vi netop udsendt mail til alle medlemmer. Det er meget vigtigt at man tilmelder sig, såfremt man ønsker fibernet.

Planer for 2021

Vejdagen bliver fredag den 14. maj 2021 med start kl. 9:00 Da planerne ikke er fastlagt endnu, opfordres medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår. Og husk, at vi går mod lysere tider.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug