Regnskab 2020

Godkendt på generalforsamling den 14. maj 2021

Startbeholdning (01-01-2020) 27.171,92
 • Kasse
 • 401,00
 • Bank
 • 26.770,92
  Indtægter 25.800,00
 • Indtægter – Kontingent (51,60 af 54 = 96%)
 • 25.800,00
 • Indtægter – Diverse
 • 0,00
  Udgifter -27.939,89
  Administration i alt -709,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Gebyrer
 • -308,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -401,00
  Vedligehold af vejene i alt -22.933,69
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -22.933,69
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -4.297,20
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • -161,20
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -1.541,00
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat -2.139,89
  Slutbeholdning (31.12.2020) 25.032,03
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 24.672,03