Nyhedsbrev 2023

Året som gik…

I 2022 havde vi et rigtig godt forår – og måske endda lidt tidligere end sædvanligt. Masser af solskin, senere også med masser af regn, så en fin sommer og efteråret bød også på mange gode stunder i vores dejlige område. Vinter – har vi ikke haft meget af (endnu) og nu skinner solen jo igen og foråret nærmer sig med hastige skridt.

Vores veje har haft det godt i hele sæsonen, og det ser ud til, at vores aftale med Enghavens entreprenør har virket efter hensigten. Selv regnvejret og de lange våde perioder har vejene holdt til. Umiddelbart før jul 2022 havde vi en udfordring med ret dybe huller i overgangen fra asfaltstykket til grusvejen på Tremandsmarken, men det blev hurtigt klaret af entreprenøren, så de der skulle holde jul i sommerhuset kunne komme frem uden “hullede” forhindringer.

Sidste års generalforsamling blev afholdt i blæst og regn – for at sige det som det var – et rigtigt møgvejr, men både frokost og generalforsamling blev gennemført i god ro og orden – og regntøj. Det vil jo altid være en vejrmæssig udfordring, men vejret plejer jo ellers at være til den gode side, når vi holder vejdag og generalforsamling.

Den nye udstykning er jo efterhånden byggeklar og det første hus er allerede opført. Området hører ikke til vores vejlaug, idet der skal etableres et en selvstændig grundejerforening, men adgangsvejen er jo dog stadig Tremandsmarken og derfor arbejder bestyrelsen på at lave en fornuftig aftale, der sikrer, at vi kan få et løbende vejbidrag efterhånden, som grundene bebygges.

De kystnære havvindmøller hører jo ikke til vejlaugets arbejdsområde, men seneste nyt (24-02-2023) er, at projektet er sat på hold – du kan læse meget mere på jammerlandbugt.dk eller foreningens facebookside facebook.com/jammerlandbugt

Planer for 2023.

Vejdagen og generalforsamlingen bliver fredag den 19. maj, kl. 11. (Bemærk, nyt starttidspunkt i forhold til tidligere år)

I forbindelse med at vi har indgået en aftale med Enghavens Entreprenør er der jo mindre ”håndarbejde” med vedligeholdelsen af vejene, derfor har vi flyttet mødetidspunktet til kl. 11. Da planerne for manuel vedligeholdelse ikke er fastlagt endnu, opfordres medlemmerne til at komme med ønsker eller indsende forslag til bestyrelsen senest den 1. maj 2023.

Send dem gerne på mail til formanden Hans Jørgen Nielsen, hjn.denmark@gmail.com

Vi starter som vanligt i krydset Tremandsmarken/Lindevej og når vi har overstået dagens arbejde med brøndoprensning, rengøring af strand, maling af bænke samt opfyldning af huller mv. så mødes vi på fællesarealet ved stranden til en let frokost kl. 12:00. (Bemærk, nyt sted for afholdelse af generalforsamling og frokost)

Som du sikkert allerede har bemærket, så er der ændringer for selve vejdagen. Vi har i mange år nydt godt af Gitte’s og Leif’s gæstfrihed, men i 2022 gav de udtryk for, at de gerne så, at vi fandt en anden måde at afvikle frokosten på.

Det gør vi så ved at flytte ned på fællesarealet – her kan vi desværre ikke tilbyde det samme flotte traktement og gode omgivelser som hos Gitte og Leif – men vi vender tilbage med nærmere oplysninger om den del af vejdagen, når vi kommer lidt tættere på.

Når vi har spist frokost, afholdes der generalforsamling.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår. Og husk, at vi går mod lysere tider.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug