Regnskab 2022

Foreløbigt regnskab 2022 (opgjort 28.sep 2022)

Startbeholdning (01-01-2022) 46.242,03
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 45.882,03
  Indtægter 22.500,00
 • Indtægter – Kontingent (45,00 af 53 = 85%)
 • 22.500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 0,00
  Udgifter -44.177,70
  Administration i alt -377,32
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Renter & Gebyrer
 • -317,32
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -60,00
  Vedligehold af vejene i alt -39.728,13
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -39.728,13
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -4.072,25
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • 0,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -2.992,25
 • Diverse – Hjertestarter
 • 0,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat -21.677,70
  Slutbeholdning (31.12.2022) 24.564,33
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 24.204,33