Nyhedsbrev 2024

Året som gik…

I 2023 var vejret lige så omskifteligt, som vejret nu engang er. Dog vil mange nok mene at juli måned var mere regnfuld end det var rart. Der var dog også fine perioder med sommervejr.

Efteråret bød også på mange gode stunder i vores dejlige område. Vinter – har vi jo allerede haft, endda med kraftig nattefrost og sørme også frost om dagen. Snevejr har der også været, heldigvis ikke så kraftigt i vores område.

Heldigvis går vi nu mod lysere tider og foråret nærmer sig med hastige skridt.

Vores veje har haft det godt i hele sæsonen, og det ser ud til, at vores aftale med Enghavens entreprenør stadig virker efter hensigten. Selv regnvejret og de lange våde perioder har vejene holdt til. Vi må dog nu konstatere, at den megen regn efterhånden har lavet nogle ret store huller på det første stykke af Tremandsmarken. De er blevet lappet og vil blive bedre, når entreprenøren begynder vedligeholdelsen omkring april måned.

Sidste års generalforsamling blev afholdt i blæst og halvkoldt var der også på Fællesarealet, men både frokost og generalforsamling blev gennemført i god ro og orden – og med lidt lunt tøj, så gik det jo alligevel.. Det vil jo altid være en vejrmæssig udfordring, men vejret plejer jo ellers at være til den gode side, når vi holder vejdag og generalforsamling. Og så kan vi da allerede nu afsløre, at Åse Bilenberg, Tremandsmarken 20 har tilbudt, at vi kan være i hendes have, hvor der er mere læ. Vi medbringer selv stole, men mere om selve vejdagen udsendes senere.

På den nye udstykning er allerede opført et par huse og flere må jo forventes, at komme til. Området hører ikke til vores vejlaug, idet der skal etableres et en selvstændig grundejerforening, men adgangsvejen er jo dog stadig Tremandsmarken og derfor har vi lavet en aftale med den første ejer, der sikrer, at vi kan få et løbende vejbidrag efterhånden, som grundene bebygges.

På generalforsamlingen i 2023 blev spørgsmålet om fartdæmpning af Tremandsmarken rejst. Formanden har været i kontakt med de øvrige vejlaug/grundejerforeninger langs med Lindevej. Det er desværre ikke særligt opmuntrende. Alle ønsker fartdæmpning, og der har været fremsendt ansøgning til de relevante myndigheder. Desværre ser det ikke ud til at være muligt, at få det godkendt. Vi afventer nu svar på Grundejerforening Urhøjs ansøgning.

Holmens Vandlaug – hvor vi har en plads i bestyrelsen – og der har været holdt et par møder og en besigtigelse sammen med Kalundborg kommune. Det har resulteret i en oprensning som lauget ikke er helt tilfredse med. Derudover verserer der en klagesag som lauget har anlagt mod Kalundborg kommune i forbindelse med et flere år gammelt forslag om at etablere en pumpestation ved Svallerup strand. Hvornår sagen afgøres, kan man ikke vide på nuværende tidspunkt.

De kystnære havvindmøller hører jo ikke til vejlaugets arbejdsområde, men vi kan da oplyse, at der forventes en endelig høring i første halvdel af 2024 og det vil formentlig være den sidste inden en eventuel godkendelse af projektet kan gives. Du kan læse meget mere på www.jammerlandsbugt.dk eller foreningens facebookside facebook.com/jammerlandbugt

Planer for 2024

Vejdagen og generalforsamlingen bliver fredag den 10. maj, kl. 11.

I forbindelse med at vi har indgået en aftale med Enghavens Entreprenør er der jo mindre “håndarbejde” med vedligeholdelsen af vejene, derfor har vi flyttet mødetidspunktet til kl. 11.

Vi forsøger, at vedligeholde alle vejene i vores område, nogle trænger mere end andre. I samarbejde med entreprenøren aftaler vi, hvor der skal sættes ind.

Vi starter som vanligt i krydset Tremandsmarken/Lindevej og når vi har overstået dagens arbejde med brøndoprensning, rengøring af strand, eventuelt maling af bænke. så mødes vi i haven hos Åse Bilenberg, Tremandsmarken 20 til en let frokost kl. 12:00 og efterfølgende afholdes generalforsamling. (Bemærk, nyt sted for afholdelse af generalforsamling og frokost)

Der vil senere blive udsendt nærmere oplysninger om frokost m.m.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår. Og husk, at vi går mod lysere tider.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug