Regnskab 2023

Foreløbigt regnskab 2023 (opgjort 05.mar 2023)

Startbeholdning (01-01-2023) 27.052,71
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 26.692,71
  Indtægter 500,00
 • Indtægter – Kontingent (1,00 af 53 = 2%)
 • 500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 0,00
  Udgifter -2.253,75
  Administration i alt -60,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Renter & Gebyrer
 • 0,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -60,00
  Vedligehold af vejene i alt 0,00
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • 0,00
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -2.193,75
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • 0,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • 0,00
 • Diverse – Hjertestarter
 • -2.193,75
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • 0,00
  Resultat -1.753,75
  Slutbeholdning (31.12.2023) 25.298,96
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 24.938,96