Regnskab 2023

Foreløbigt regnskab 2023 (opgjort 27.jul 2023)

Startbeholdning (01-01-2023) 27.052,71
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 26.692,71
  Indtægter 25.100,00
 • Indtægter – Kontingent (50,20 af 55 = 91%)
 • 25.100,00
 • Indtægter – Diverse
 • 0,00
  Udgifter -27.464,09
  Administration i alt -210,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Renter & Gebyrer
 • -150,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -60,00
  Vedligehold af vejene i alt -20.806,00
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -20.806,00
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -6.448,09
 • Diverse – Gørlev Lokalråd
 • 0,00
 • Diverse – Generalforsamling
 • 0,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -2.931,55
 • Diverse – Hjertestarter
 • -2.193,75
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat -2.364,09
  Slutbeholdning (31.12.2023) 24.688,62
 • Kasse
 • 360,00
 • Bank
 • 24.328,62