Forslag til mindre vedtægtsændringer

Dagsordenens pkt 1 og 2 bliver slået sammen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dagsordenens pkt 5 ændres til
4. Fastsættelse af kontingent og seneste indbetalingsdato

Dagsordenens pkt 7 og 8 bliver slået sammen:
6. Valg:
– Formand og kasserer er på valg hvert 4.år dog ikke samme år, men forskudt 2 år.
– Næstformand og et bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2.år i lige år.
– Et bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2.år i ulige år.
– Bestyrelsessuppleant er på valg hver år.

Dagsordenen kommer til at se ud som herunder og bør afspejles i fremtidige mødeindkaldelser:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent og seneste indbetalingsdato
5. Indkomne forslag
6. Valg:
• Formand og kasserer er på valg hvert 4.år dog ikke samme år, men forskudt 2 år.
• Næstformand og et bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2.år i lige år.
• Et bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2.år i ulige år.
• Bestyrelsessuppleant er på valg hver år.
7. Eventuelt

Venlig hilsen
Mosevænget 4